با هامرز، خدمات متمایز را در بازار سرمایه تجربه کنید.افتتاح حساب

اخبار هامرز

نمایش بصورت :


موجی از بی‌اعتمادی سهامداران در بازار بورسموجی از بی‌اعتمادی سهامداران در بازار بورس

بازار سهام، در وضعیت ناگواری قرار دارد؛ از یک سو، با رکود معاملاتی مواجه است و از سوی دیگر هم با صف‌های طویل فروش و خروج پول حقیقی روبه‌رو شده‌ است.

91 بازدید

مشاهده
منتظر اتفاقات مثبت در بورس باشیدمنتظر اتفاقات مثبت در بورس باشید

ریزش‌ها و نوساناتی که از نیمه اردیبهشت ماه در بازار رخ داد، می‌تواند نویدبخش یک موجی از خوش‌بینی برای بازار باشد و آینده بازار، مثبت پیش‌بینی می‌شود.

123 بازدید

مشاهده
برنامه جدید حمایتی از بورسبرنامه جدید حمایتی از بورس

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه: به میزان 50 هزار میلیارد ریال (5 همت) اوراق تبعی از نوع تامین مالی در بازار توسط این صندوق منتشر خواهد شد.

116 بازدید

مشاهده
حال و هوای بازار بورس در گرو اخبار خودروحال و هوای بازار بورس در گرو اخبار خودرو

بازار بورس اوراق بهادار تهران امروز، از همان ابتدا تحت تاثیر فشار فروش بالایی قرار گرفت و جامه ای قرمز بر تن کرد.

66 بازدید

مشاهده
وضعیت بورس در سال 1401 و ابهام و سردرگمی تحلیل گرانوضعیت بورس در سال 1401 و ابهام و سردرگمی تحلیل گران

در حالی که نوسانات ارزی، تحلیل گران بورس را نسبت به رشد بازار بدبین کرده است، عده ای معتقدند بورس با عقب ماندگی از تمام بازارها ظرفیت رشد دارد.

188 بازدید

مشاهده
موجی از بی‌اعتمادی سهامداران در بازار بورس
موجی از بی‌اعتمادی سهامداران در بازار بورس

بازار سهام، در وضعیت ناگواری قرار دارد؛ از یک سو، با رکود معاملاتی مواجه است و از سوی دیگر هم با صف‌های طویل فروش و خروج پول حقیقی روبه‌رو شده‌ است.

91 بازدید

مشاهده
منتظر اتفاقات مثبت در بورس باشید
منتظر اتفاقات مثبت در بورس باشید

ریزش‌ها و نوساناتی که از نیمه اردیبهشت ماه در بازار رخ داد، می‌تواند نویدبخش یک موجی از خوش‌بینی برای بازار باشد و آینده بازار، مثبت پیش‌بینی می‌شود.

123 بازدید

مشاهده
برنامه جدید حمایتی از بورس
برنامه جدید حمایتی از بورس

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه: به میزان 50 هزار میلیارد ریال (5 همت) اوراق تبعی از نوع تامین مالی در بازار توسط این صندوق منتشر خواهد شد.

116 بازدید

مشاهده
حال و هوای بازار بورس در گرو اخبار خودرو
حال و هوای بازار بورس در گرو اخبار خودرو

بازار بورس اوراق بهادار تهران امروز، از همان ابتدا تحت تاثیر فشار فروش بالایی قرار گرفت و جامه ای قرمز بر تن کرد.

66 بازدید

مشاهده
وضعیت بورس در سال 1401 و ابهام و سردرگمی تحلیل گران
وضعیت بورس در سال 1401 و ابهام و سردرگمی تحلیل گران

در حالی که نوسانات ارزی، تحلیل گران بورس را نسبت به رشد بازار بدبین کرده است، عده ای معتقدند بورس با عقب ماندگی از تمام بازارها ظرفیت رشد دارد.

188 بازدید

مشاهده