با هامرز، خدمات متمایز را در بازار سرمایه تجربه کنید.افتتاح حساب

تیم هامرز

امیر محمدی
امیر محمدی
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
coma iconcoma icon down

در هامرز می کوشیم تا علاوه بر ارائه خدمات معاملات، خدماتی متمایز را به منظور کسب سود و بازدهی به مشتریان خود ارائه نماییم و تجربه خوشایندی از سرمایه گذاری برای همگان خلق کنیم.

coma iconcoma icon down
محسن مشیری
محسن مشیری
قائم مقام مدیرعامل
محسن کاشی
محسن کاشی
مدیر معاملات
محمدعلی ولی نژاد
محمدعلی ولی نژاد
مدیر مالی
مینا جعفر آبادی
مینا جعفر آبادی
مدیر امور مشتریان
محمد شهیدی
محمد شهیدی
مدیر نظارت و کنترل داخلی
علی اشترخانی
علی اشترخانی
مدیر فناوری اطلاعات
آتنا محمودی
آتنا محمودی
مدیر معاملات بر خط