آپلود فیش واریزی بانکی

مشتری گرامی

هامرز این امکان را برای شما فراهم کرده است که پس از واریز وجه از طریق سیستم بانکی به حساب های کارگزاری، نسبت به ارسال تصویر فیش واریزی خود در این بخش اقدام نمایید.

فیش واریزی شما در اسرع وقت بررسی و در حساب معاملاتی شما اعمال خواهد شد.

ریال

captcha image