با هامرز، خدمات متمایز را در بازار سرمایه تجربه کنید.افتتاح حساب

اخبار هامرز

نمایش بصورت :


کاهش رشد نقدینگی و پایه پولیکاهش رشد نقدینگی و پایه پولی

طبق اعلام بانک مرکزی، رشد پایه پولی در نیمه نخست سال از ۴۵ به ۴۲ درصد و رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور از ۴۲.۸ به ۲۶.۹ درصد رسید.

104 بازدید

مشاهده
آمار نگران‌کننده‌ی رشد پایه پولی منتشر شد!آمار نگران‌کننده‌ی رشد پایه پولی منتشر شد!

بانک مرکزی با تاخیر، آمارهای مربوط به برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان فروردین ماه 1402 را منتشر کرد. داده‌هایی که بررسی آن حاکی از رشد کم‌سابقه افزایش پایه پولی یا همان چاپ پول در نخستین ماه سال جاری است.

190 بازدید

مشاهده
اختیارات جدید بانک مرکزی جهت مهار نوسانات طلا و ارزاختیارات جدید بانک مرکزی جهت مهار نوسانات طلا و ارز

در برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ ها و اختیارات جدیدی به بانک مرکزی برای مهار نوسانات طلا و ارز داده شده است.

124 بازدید

مشاهده
کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی
کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی

طبق اعلام بانک مرکزی، رشد پایه پولی در نیمه نخست سال از ۴۵ به ۴۲ درصد و رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور از ۴۲.۸ به ۲۶.۹ درصد رسید.

104 بازدید

مشاهده
آمار نگران‌کننده‌ی رشد پایه پولی منتشر شد!
آمار نگران‌کننده‌ی رشد پایه پولی منتشر شد!

بانک مرکزی با تاخیر، آمارهای مربوط به برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان فروردین ماه 1402 را منتشر کرد. داده‌هایی که بررسی آن حاکی از رشد کم‌سابقه افزایش پایه پولی یا همان چاپ پول در نخستین ماه سال جاری است.

190 بازدید

مشاهده
اختیارات جدید بانک مرکزی جهت مهار نوسانات طلا و ارز
اختیارات جدید بانک مرکزی جهت مهار نوسانات طلا و ارز

در برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ ها و اختیارات جدیدی به بانک مرکزی برای مهار نوسانات طلا و ارز داده شده است.

124 بازدید

مشاهده