با هامرز، خدمات متمایز را در بازار سرمایه تجربه کنید.افتتاح حساب

کارمزد خرید و فروش در بورس و فرابورس ایران

شرح کارمزد خرید فروش
کارمزد کارگزاری 0.304% 0.304%
کارمزد شرکت بورس 0.0256% 0.0256%
حق نظارت سازمان 0.024% 0.024%
کارمزد شرکت سپرده گذاری 0.0096% 0.0144%
شرکت فناوری بورس 0.008% 0.02%
مالیات 0% 0.5%

جهت مشاهده کارمزد همه معاملات بازار سرمایه اینجا کلیک کنید