با هامرز، خدمات متمایز را در بازار سرمایه تجربه کنید.افتتاح حساب

شروع سرمایه گذاری

چرا سرمایه گذاری کنیم؟

انسان امروزی که بیشتر از هر زمانی مفهوم تورم را درک کرده است بیشتر از همیشه نگران آینده است که همین مسئله کنش اقتصادی او را کاملاً تحت تاثیر قرار می دهد. امروزه دانش عمومی نسبت به ارزش زمانی پول سبب افزایش تمایل به سرمایه گذاری مطمئن در بین عموم مردم شده است. برای استفاده بهینه از منابع مالی که به دست می آوریم و محافظت از منابع مالی خود در مقابل تورم افسار گسیخته، نیازمند سرمایه گذاری هستیم. دوره ی پس انداز و نگهداری وجه نقد به سر رسیده است. تورم، ارزش هر واحد پولی ما را طی سالیان گذشته به مقدار زیادی کاهش داده است و ما باید به دنبال حفظ و افزایش ارزش منابع مالی خود با سرمایه گذاری در بازارهای مالی مناسب باشیم.

investers group

why invest?

کسانی که بازار سهام را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند به دو گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: گروهی از افراد که با دانش مالی کافی و اطلاع از روندهای قیمتی و عوامل تاثیر گذار بنیادی، اقدام به معاملات سهام می کنند.

گروه دوم: گروهی از افراد که دانش مالی ندارند و صرفاً علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار سهام هستند.

هر دو گروه بالا می توانند فعالیت خود را در بازار بورس و اوراق بهادار شروع نمایند. در بخش بعدی راهکارهای سرمایه گذاری متناسب با هر کدام از دو گروه شرح داده می شود.