با هامرز، خدمات متمایز را در بازار سرمایه تجربه کنید.افتتاح حساب

با آسایش معامله کن!

مانده حساب راکد شما سود می سازد!

مانده حساب راکد شما نزد کارگزاری هامرز، تبدیل به امتیاز باشگاه مشتریان شده و شما می توانید امتیازات خود را تبدیل به وجه نقد، بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و کدهای تخفیف کاربردی کنید!جهت استفاده از این طرح ویژه از طریق لینک زیر هامرزی شوید.

comfort plan